1. Sākums
  2. Skola
  3. Dalība Erasmus+ projektā “Save Environment with 3R’s ”(,,Saudzē dabu ar 3 R’s”)
Dalība Erasmus+ projektā “Save Environment with 3R’s ”(,,Saudzē dabu ar 3 R’s”)

Projektā iesaistītās skolas: Seminarul Teologic Ortodox Sfantul Ioan Gura de Aur (Rumānija), Iskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Turcija), Dortyol Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Turcija) un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola (Latvija).

Projekta paredzamais īstenošanas laiks 14 mēneši, no 01.02.2022.- 01.03.2023.

Šī projekta mērķi ir:

  1. Padziļināt projekta dalībnieku izpratni par klimata pārmaiņām, katra indivīda rīcības nozīmīgumu planētas saglabāšanā nākamajām paaudzēm.
  2. Nodrošināt iesaistīto dalībnieku praktiskās pieredzes par 3 R’s (atkritumu samazināšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi) īstenošanu, izmantojot radošumu, kritisko domāšanu, problēmu risināšanu, pārvērst idejas par planētas aizsardzību praktiskā darbībā.
  3. Veicināt skolēnu personīgo izaugsmi, uzlabot viņu svešvalodu un IKT prasmes.

Laikā starp mobilitātēm skolēni attīstīs savas komunikācijas prasmes, dalīsies ar savām zināšanām un iepazīsies ar pārējo dalībvalstu pieredzi, izmantos prezentācijas, filmas, plakātus, veidos bukletus un kopīgas dienasgrāmatas. Skolēni uzlabos savas valodas kompetences, kur mērķvalodā ( angļu ) tiks apgūts arī specifisks vārdu krājums, saistīts ar dabas aizsardzības jomu.

Gan mobilitātēs, gan starp tām skolēni izmantos dažādus IT rīkus, līdz ar to skolēniem radīsies iespēja mērķtiecīgi izmantot un uzlabot savas digitālās prasmes.

Darbošanās projektā skolēniem un pedagogiem dos iespēju darboties komandā, iegūt motivāciju un pašapziņu arī turpmāk iesaistīties ES projektos.

Projekta pirmā mobilitāte notika Turcijā, Dortyolā. Tajā piedalās 2 pedagogi un 4 skolēni: pedagogs Ilze Tauriņa, direktore Maija Kalniņa, skolēni: Enija Subača, Martins Motte, Toms Zaķis, Samanta Barkane.

Mūsu skolas skolēni kopā ar sadarbības partneriem no Turcijas un Rumānijas, strādājot grupās, veica pētījumu, kā samazināt atkritumus, kā, pārstrādājot atkritumus, iespējams taupīt resursus: gan materiālos, enerģētiskos, gan darbaspēka. Skolēniem, koordinatoru vadībā strādājot grupās, veidojās izpratne par atkritumu savākšanu, šķirošanu, tās nozīmi apkārtējās vides saudzēšanā. Tika meklētas atbildes uz jautājumiem par dažādu izlietoto materiālu- plastmasas, stikla, metāla, papīra- šķirošanas iespējām, nepieciešamību un otrreizējo pielietojumu. Skolēni izvērtēja arī bioloģisko atkritumu samazināšanas iespējas. Darba gaitā tika zīmēti plakāti, rakstīti aicinājumi rūpēties par dabu, kā arī veidotas prezentācijas, izmantojot dažādus multivides rīkus. Skolēni darbojās arī praktiski: no dažādiem materiāliem veidoja atkritumu tvertņu modeļus un putnu barotavas, demonstrēja materiālu racionālu izmantošanu. Priecājāmies, ka Latvijā atkritumu savākšana, pārstrāde notiek daudz lielākos apjomos nekā, piemēram, Turcijā. Gan skolēni, gan pedagogi uzlaboja angļu valodas prasmes, jo angļu valodā tika apgūts arī specifisks vārdu krājums, saistīts ar dabas aizsardzības jomu.

Projekta dalībnieki varēja izbaudīt turku viesmīlību. Skolēni laipni tika uzņemti turku ģimenēs, iepazina turku dzīvesveidu un tradīcijas, baudīja tradicionālos turku ēdienus.

Projekta darbība bija rūpīgi saplānota, tādēļ atlika laika arī ekskursijām. Apmeklējot arheoloģijas muzeju Hatajā, kurā skatāma viena no lielākajām mozaīku kolekcijām pasaulē , bija iespēja iepazīt Turcijas vēsturi. Apmeklēja arī vēsturisko kompleksu ,,Payas”. Visi projekta dalībnieki apskatīja bērnudārzu, kura teritorijā iekārtots neliels zoodārzs. Bērniem ik dienu ir iespēja rotaļāties ar sunīšiem, kaziņām, aitiņām un citiem dzīvniekiem. Īpašs pasākums bija vizīte pie Dortyolas pilsētas mēra. Tikšanās laikā tika runāts arī par projekta tēmu. Mērs atzina, ka vides sakopšanā daudz darāmā. Negaidīts pārsteigums bija iespēja baudīt pašu rokām lasītos apelsīnus un mandarīnus, kuri aug Dortyolas dārzos. Šie dārzi tūristiem nav pieejami.

Projekta komanda atbrauca mājās gandarīti par paveikto un priecīgi par gūtajiem iespaidiem.

Atbraukuši mājās, par savu darbu, redzēto un iespaidiem projekta komanda pastāstīja arī citiem skolas skolēniem. Skolas zālē bija izliktas fotogrāfijas, Martins demonstrēja paša uzfilmēto video. Interese gan par projektu, gan pirmo projekta aktivitāti bija liela, jo mūsu skola šāda veida projektā piedalās pirmo reizi.

Jautā skolai!

Uzdod savu jautājumu skolas vadībai

Kalendārs