1. Sākums
 2. Par skolu
 3. Pārvalde
Pārvalde

Direktores padome

 • Direktore – Maija Kalniņa
 • Direktores vietniece – Baiba Pilskalne
 • Direktores vietnieks saimniecības jomā – Guntars Zvīgulis
 • Pirmsskolas metodiķe – Iveta Bulmeistare
 • Uzskaitvede – Inese Damberga
 • Lietvede – Ineta Meistere

Skolas padome

KLASEVECĀKU PĀRSTĀVIS
1.I. Sakne
2.S. Šemeta
3.E. Megre
4.L. Janitena
6.L. Rostoka
7.B. Dziļuma
9.L. Alksne
Skolēnu pašpārvaldes pārstāveR.Podniece
Pirmsskolas pārstāveS. Bērziņa
SkolotājasI. Damberga
B. Pilskalne
DirektoreM. Kalniņa

Skolēnu pašpārvalde 2019./2020. m.g.

 • M. Kronberga
 • S. K. Ķezbere
 • R. Podniece
 • E. Ūdre
 • S. Kupčjune
 • L. Misiņa
 • S. Barkane

Pašpārvaldes priekšsēdētāja – R. Podniece
Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietniece – M. Kronberga
Protokoliste – L. Misiņa

Jautā skolai!

Uzdod savu jautājumu skolas vadībai

Kalendārs