1. Sākums
 2. Mācību un audzināšanas darbs
 3. Uzņemšana
Uzņemšana

Uzņemšana 1. klasē

 1. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta otro daļu vecāki (aizbildņi) piesaka bērnu mācībām Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas (turpmāk Skolas) 1. klasē tajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.
 2. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta trešo daļu atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu (medicīniskā karte 026/u veidlapa).
 3. Bērna pieteikšana 1. klasē notiek, sākot ar kārtējā gada 1. februāri un līdz mācību gada sākumam.
 4. Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un iesniedz šādus dokumentus:
  • iesniegumu,
  • medicīnisko karti (026/u veidlapa),
  • izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.

Iesnieguma veidlapa uz 1 klasi 

 

Uzņemšana 2. – 9. klasē

 1. Lai izglītojamo pieteiktu Skolā, vecāki iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas:
  • izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
  • izglītojamā dzīvesvietas adrese;
  • izvēlētā izglītības programma.
 2. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  • iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 3. Izglītojamo uzņem Skolā noteiktā klasē ar direktora rīkojumu.

Iesnieguma veidlapa uz 2.-9.klasi

Skolas lietvede Valsts izglītības informatizācijas sistēmas datu bāzē divu nedēļu laikā pēc izglītojamā uzņemšanas izdara ierakstu par izglītojamo elektroniskajā datu bāzē.

Jautā skolai!

Uzdod savu jautājumu skolas vadībai

Kalendārs