1. Sākums
  2. Par skolu
  3. Par skolu
Par skolu

Lēdurgas pagasta skola dibināta 1871.gadā. Tagadējā skola veidojusies, apvienojoties 4 skolām:

  • Lēdurgas pagasta skolai;
  • Lēdurgas draudzes skolai;
  • Lēdurgas Inciema skolai;
  • Lēdurgas Aijažu skolai.

Skolu apvienošana pabeigta 1940.gadā līdz ar jaunās skolas ēkas uzcelšanu. Lēdurga ir pirmā latviešu zemnieku aizstāvja, apgaismības ideju paudēja Garlība Merķeļa dzimtā vieta. Godinot viņa piemiņu un Merķeļu dzimtas devumu Lēdurgai un visai Latvijai, ar pagasta padomes 1998.gada 21.jūlija sēdes lēmumu Lēdurgas pamatskolai piešķirts nosaukums Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola.

Skolai ir savs karogs, simbols un skolas dziesma – J.Ozoliņa un L.Niklase dziesma “Skolas gadi”.

Skolas misija: Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas un veselīga dzīvesveida atbalstošas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un pašrealizēties, atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām.

Vīzija: Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola – mūsdienīga, atvērta, konkurētspējīga un veselīga dzīvesveida veicinoša skola, kas jēgpilni iesaista mācībās un dod iespējas iedziļināties un uzlabot sniegumu katram skolēnam, kas veicina un atbalsta ikviena izglītojamā individuālo spēju attīstību, kas atbalsta radošu, atbildīgu un saprotošu pedagogu, kas efektīvi sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm un sabiedrību.

Mērķis ir organizēt kvalitatīvu izglītības procesu labvēlīgā, drošā un estētiskā vidē, kas nodrošina vispusīgas, radošas, lietpratīgas un konkurētspējīgas personības izaugsmi.

Jautā skolai!

Uzdod savu jautājumu skolas vadībai

Kalendārs