1. Sākums
  2. Interešu izglītība
  3. Projekti
Projekti

Lai veicinātu skolēnu daudzpusīgāku izglītību, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola piedalās dažādos projektos:

“Latvijas skolas soma” – programma nodrošina Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības,
dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

“Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls” – mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību.

Erasmus+ projekts “Save Environment” Kopā ar Turcijas un Rumānijas projekta dalībniekiem izzinātas iespējas, kā izmantot lietas atkārtoti, pilnveidotas zināšanas par atkritumu šķirošanu, tās iespējām Latvijā un Siguldas novadā.

PUMPURS- SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” –

APP-“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

“Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”

Jautā skolai!

Uzdod savu jautājumu skolas vadībai

Kalendārs