1. Sākums
  2. Interešu izglītība
  3. Projekti
Projekti

Lai veicinātu skolēnu daudzpusīgāku izglītību, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola piedalās dažādos projektos:

“Latvijas skolas soma” – programma nodrošina Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības,
dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

“Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls” – mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics = Zinātne, Tehnoloģijas, Inženierija, Matemātika) – projekta mērķis ir izplatīt STEM kompetences, veicināt zināšanu un intereses pieaugumu par zaļajām tehnoloģijām, tehnisko radošumu un videi draudzīgu ražošanu, uzlabojot labo praksi un izglītības iespējas, iesaistot skolotājus, skolēnus, vecākus un citas iesaistītās puses.

“Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” – ekskursiju projektu konkurss, kura mērķis ir sekmēt Latvijas vēstures un Latvijas kultūras iepazīšanu mācību ekskursijās, attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados un sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā.

“Vēsture ap mums” – starptautisks skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss. Konkursu Latvijā rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar starptautisko Eustory tīklu (Eustory – History Network of Young Europeans). Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, kā arī kritiskās domāšanas, avotu analīzes prasmju un radošo spēju attīstīšana.

“Tīrai Latvijai” – plašākais un vērienīgākais otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projekts, ko organizē “Zaļā josta”. Projekta ietvaros “Zaļā josta”, apvienojot tūkstošiem bērnu un jauniešu no visas Latvijas, ik gadu pārstādei nogādā simtiem tonnu vērtīgu otrreizējo izejvielu, pasargājot vidi no piesārņojuma, saudzējot resursus, sekmējot sabiedrības izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmi un attīstot atkritumu dalītu vākšanu Latvijā.

“Mīli savu sirdi!” – Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa, lai veicinātu sabiedrības izpratni par sirds asinsvadu slimību būtību un veicinātu iedzīvotāju spēju atpazīt sirds un asinsvadu slimību simptomus.

“Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” – koku stādījumu vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošana parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.

“Ieraugi, atklāj, saglabā!” – vides izglītības projekts, kura ietvaros skolēni veic mērķtiecīgu un ilglaicīgu Latvijas dabas izpēti. Projektam ir četras secīgas pakāpes, kuru laikā skolēni atrod, izpēta un sakopj kādu īpašu, cilvēka nepārveidotu Latvijas dabas teritoriju un pastāsta par to citiem.

Jautā skolai!

Uzdod savu jautājumu skolas vadībai

Kalendārs