1. Sākums
  2. Pirmsskola
  3. Mācību darba plāns
Mācību darba plāns

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu mācību darba plāns 2019./2020. mācību gadā.

MĒNESISTĒMALIELAIS JAUTĀJUMS
SeptembrisEs bērnudārzā!Kas es esmu?
OktobrisRudens raža.Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?
NovembrisMana Latvija.Kas mēs esam?
DecembrisSvinam kopā!Ko es varu darīt pasaulē?
JanvārisRitmi dabā.Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?
FebruārisPretstati.Cik daudzveidīga ir cilvēka radītā pasaule?
MartsLai skan!Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?
AprīlisTaupīsim un saudzēsim!Kā mēs izturamies pret pasauli?
MaijsZemes darbi.Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?

Šajā mācību gadā galvenais uzdevums ir ieviest kompetencēs balstītu mācību saturu darbā ar izglītojamiem atbilstoši bērna vecumposmam.
Pirmsskolas izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes, zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās (valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausmes māksla, dabaszinātnes, matemātika, tehnoloģija, veselība un fiziskās aktivitātes), kas ir veselums, ko īsteno rotaļnodarbībā kā integrētu mācību procesu visas dienas garumā telpā un ārā.

Jautā skolai!

Uzdod savu jautājumu skolas vadībai

Kalendārs