1. Sākums
  2. Pirmsskola
  3. Mācību darba plāns
Mācību darba plāns

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu mācību darba plāns 2021./2022. mācību gadā.

CĀLĒNI
5-6 gadi
LĀCĒNI
3-4 gadi
BITĪTES
1,5-3 gadi
SEPTEMBRISEs bērnudārzā un ģimenē.Es bērnudārzā.Kas es esmu?
OKTOBRISRudens mežā un dārzā.Rudens raža.Dārzeņu un augļu dārzs.
NOVEMBRISMana Latvija.Mana māja, pilsēta, valsts.Latvija – manas mājas.
DECEMBRISZiemassvētku laiks.Ziemassvētku laiks.Gaidām Ziemassvētkus.
JANVĀRISDiena un nakts.Laikam līdzi.Bērna drēbju skapis.
FEBRUĀRISEs esmu īpašs!
Kas top pusdienās?
Lauku un pilsētas vide.Dzīvnieki lauku sētā.
MARTSDažādi mākslas materiāli.
Kas izaugs no sēkliņas?
Ūdens pasaule.Pasaule bērnu acīm un sirsniņā.
APRĪLISKas izaugs no sēkliņas?
Es palīdzēšu!
Atmoda pavasarī.Putni pie “Bitīšu” bērniem.
MAIJSDodamies ceļā.
Mana izvēle.
Ziedonis dārzā un pļavā.Ziedonis dārzā un pļavā.
JŪNIJS
JŪLIJS
AUGUSTS
Mežs.Smiltis un ūdensSpēles un rotaļas.

Šajā mācību gadā galvenais uzdevums ir ieviest kompetencēs balstītu mācību saturu darbā ar izglītojamiem atbilstoši bērna vecumposmam.
Pirmsskolas izglītības obligātais saturs ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes, zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās (valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausmes māksla, dabaszinātnes, matemātika, tehnoloģija, veselība un fiziskās aktivitātes), kas ir veselums, ko īsteno rotaļnodarbībā kā integrētu mācību procesu visas dienas garumā telpā un ārā.

Jautā skolai!

Uzdod savu jautājumu skolas vadībai

Kalendārs